150408 Styrelsemöte

   2015-04-08

     18:00

       Klubblokalen

         Anteckningar

         Hisingens Cykelklubbs styrelse har styrelsemöten flera gånger om året.

         Om du har input till styrelsen kan du kontakta styrelsen.