[:sv]

Vill du bli medlem i HCK? Att bli medlem är både enkelt och billigt!

Som medlem i Hisingens Cykelklubb, Göteborgs trevligaste och största cykelklubb har du möjligheten att cykla med trevliga människor, umgås och fika.
Men det är inte nog med det, du har även medlemsförmåner och kan komma på trevliga event.
Här följer ett axplock av vad du får som medlem:

 • Vara med på samtliga våra utomhusrundor såväl landsväg, triathlon, race och cyclocross som mountainbike
 • Subventionerat träningsläger för att kicka igång säsongen
 • Frossa på vår uppskattade sommargrillning (kostnadsfritt)
 • Medlemsrabatt hos bland annat Aktivitus, Trek Bicycle Store Gothenburg, Holmgrens bil
 • Delta på vår rabatterade vinterspinning så du håller dig i form till nästa säsong
 • Gå på medlemskvällar med olika teman och aktiviteter ex. mekkvällar
 • Lyssna på föreläsningar av kända profiler inom träning, cykel och hälsa
 • Och mycket mer… (håll utkik på Facebook, forum och hemsida för övriga aktiviteter)
 • Sponsorhuset
  • Genom att handla genom sponsorhuset får du en bra deal samtidigt som du bidrar till klubben.
  • Se butiker och aktuella rabattkoder samt kampanjer

Som medlem så uppmanas du att

Bli medlem

För att bli medlem klickar du på länken ”Bli Medlem”. så kommer du till Cardskipper och registrerar dina uppgifter samt betalar.

Enskild medlem eller familj?

Om hela eller delar av familjen gillar att cykla kan du lösa förmånligt medlemskap för hela familjen. Barn/underåriga får ej delta på klubbens aktiviteter utan målsmans närvaro under hela aktiviteten.

Facebook

Facebook, gilla gärna vår Facebooksida och ansök om medlemsskap i våra Facebookgrupper Diskussionsgruppen och Träningsgruppen****

Nyhetsbrev

Anmäl dig även till vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter inom klubben.

Befintlig medlem

Som redan befintlig medlem så är det enbart att betala in avgiften på klubbens postgiro.

Kostnader

Att bli medlem i Hisingens Cykelklubb kostar enbart 365 kronor för enskilda medlemmar och 515 kronor för familjer (år 2022).
För att bli medlem så registrerar du dina uppgifter och betalar här eller i Cardskipper-appen om du redan har medlemskap.

Giltighetstid

Medlemskapet gäller från det att du betalat till slutet på innevarande kalenderår. (Betalar du medlemsavgiften från 1/10 gäller det även för året därpå.)

bli medlem

* = Vi har medvetet valt att satsa allt på våra arrangemang och därför valt bort bingolotter, kakor, lotter eller liknade aktiviteter..

** = Genom att du som medlem ingår i funktionärsstaben görs stora besparingar och klubben kan bedriva verksamhet i större utsträckning. Detta gagnar dig som medlem i slutändan då HCK kan anordna föreläsningar och arrangera subventionerade träningsläger etc..

*** = För funktionärer som hjälper till på motionsloppen anordnas kostnadsfria funktionärsrundor så du har möjlighet att cykla loppet och få din medalj.
Detta görs någon vecka efter det att loppen har körts av deltagarna och gäller för alla medlemmar som ställt upp som funktionär på ett eller annat sätt.

**** = Medlemsskap i facebookgruppen ger inte fullvärdigt medlemsskap.

[:en]

Do you want to become a member of HCK? Becoming a member is both easy and cheap!

As a member of the Hisingen Cykelklubb, Gothenburg’s nicest and largest cycling club, you have the opportunity to cycle with nice people, hang out and fika.
But that’s not enough, you also have member benefits and can join nice events.
Here’s a list of what you get as a member:

 • Take part in all our outdoor rounds, road, triathlon, race and cyclocross as well as mountain biking
 • Participate in training camps at great prices
 • Enjoy our appreciated barbecue
 • Membership discount at Aktivitus
 • Membership discount at Trek Bicycle Store Gothenburg
 • Participate in our discounted winter indoor spinning so you stay fit for next season
 • Join membership evenings with different themes and activities
 • Listen to lectures of well-known profiles in training, biking and health
 • And much more … (check out Facebook, forum and website for other activities)

As a member, you are encouraged to

 • Act  in a nice and nice way, both on the road and in the woods!
 • Be an ambassador for cycling and the club.
 • Help at events held by the club *.
Become a member

To become a member, click the link ”Become a member” then you will come to CardSkipper and register your details and pay.

Single member or family?

If all or part of the family likes to ride a bike, you can redeem beneficial membership for the whole family.

Facebook

Facebook, like our Facebook page and apply to join our Facebook groups, Discussion group and Training group****

Newsletter

Also sign up for our newsletter to get news on the club.

Existing member

As an existing member, click the link or use the CardSkipper app.

Charges

Becoming a member of the Hisingen Cycle Club costs only SEK 365 for individual members and SEK 515 for families (2022).
To become a member, register your details here and pay the membership fee on pg 47 91 35-6

Period of validity

Membership is valid from the date you paid until the end of the current calendar year. (If you pay the membership fee from 1/10, it will also apply for the following year.)

bli medlem

* = We have chosen not to force members to sell bingo cards, cookies, lotteries or similar activities ..

Therefore we instead want you to help the club during our events.

Membership in the facebook group does not provide full membership.

[:]