140705 BRM 400/600 S

  100.-

    2014-07-05

      07:00

        Forumtråd

          Statoil Fässberg

           Brevet 400 / 600 km

           Bana: Se forumet

           Obs! Vill du ha medalj efter utfört lopp tillkommer 50.- i avgiften.

           Praktiska råd för brevet cykling, Så körs ett Brevet lopp:
           Så körs ett brevetlopp