[:sv]

Hisingens CK:s klubbkläder

hisingens ck klubbkläderHisingens Cykelklubb samarbetar med Bioracer som hjälper oss med försäljning av klubbkläder till våra medlemmar via webbshop.

Utbud av profilerade produkter kan variera lite från år till år beroende på våra önskemål och utbud hos leverantören. I webshopen kan det även finnas några varor utan HCK-profilering. Klubben har ett samarbete som innebär att webshopar öppnas för våra medlemmar ett par gånger per år. Därefter sker leverans till Trek Bicycle Store på Övre Husargatan där klädutlämning sker. I och med denna hantering så slipper du även fraktkostnader.

SUB-grupper

För att cykla ex Vätternrundan i någoan av klubbens klungor är minsta kravet gällande kläder en klubbtröja. Det ser även väldigt trevligt ut när det kommer en klunga med cyklister klädda i HCKs klubbkläder på våra motionsrundor. Gör gärna reklam för klubben i våra fina färger men tänk på att du representerar Göteborgs trevligaste cykelklubb. I övrigt är det bra att ha rätt kläder på cykelturen beroende på väder och vind. Vi har det mesta som kan tänkas behövas i klädval.

Inköp klubbkläder

Inköp görs när webshopen på Bioracer är öppen.
Mer information om tillfällen och webbshopen på klubbens facebooksida, diskussionsgrupp och forumet (medlemssida).

Namnstickers

Nu kan du köpa namndekaler till hjälm, cykel och/eller annat med flagga, namn och klubbens logotyp.
Klicka här för mer information.

Fritidskläder

denna sidan kan du läsa om fritidskläder och andra artiklar med klubbens emblem.
fritidskläder

Filmer på klubbkläderna från bioracer

[:en]

Hisingens CK:s Club Wear

hisingens ck klubbkläderHisingen’s Bicycle Club is collaborating with Bioracer to help us sell club clothes to our members via the webshop. The range of profiled products may vary slightly from year to year depending on our wishes and offerings from the supplier. In the webshop there may also be some products without HCK profiling. The club has a partnership that opens webshops for our members a few times a year. Thereafter delivery will be made to the Trek Bicycle Store on Övre Husargatan where clothing delivery takes place. With this handling you will also avoid shipping costs.

Official Context

We encourage and appreciate that our members cycle in our club clothes both in training and in other contexts.

In order to cycle the Vättern Runt in one of the club’s groups, the least requirement for clothes is a club shirt. It also looks very nice when there is a group of cyclists dressed in HCK’s club clothes on our sports rounds. Feel free to advertise the club in our beautiful colors, but be aware that you represent Gothenburg’s nicest cycling club. By the way, it is good to have the right clothes on the bike ride due to weather and wind. We have the most that may be needed in clothing choices.

Purchase of club clothes

Purchases are made when the Bioracer webshop is open.
More information about the occasions and the webshop on the forum and facebook.

[:]