[:sv]

organisation stadgar Läs våra stadgar | Klubbens policies | Se vår organisation:

Klicka på namnet för att skicka e-post eller använd formuläret på vår kontaktsida.

Organisation

Styret

Revisorer

 • Ordinarie
  Stefan Gunnarsson
 • Suppleant
  Sture Svensson

Valberedning

 • Sammankallande
  Bjarne Karlsson
 • Valberedare
  Ulf Strömbom
 • Valberedare
  Johan Andrén

Medlemsregistret

Motion

Randonnée

Race

MTB

Triathlon

Marknadsföring/information

Klubbkläder

Hisingen Runt & Västkusten Runt

Medlemsaktiviteter

Klubblokalen

Göteborgsklassikern

Göteborgs Cykel Förbund

Utbildningar

 • Utbildningsansvarig
  Vakant

Webplatskarta

Hisingens Cykelklubb är en ideell organisation med organisationsnummer:857203-2814

[:en]

organisation stadgar Read our statutes | See our organization:

Click on the name to send an email or use the form on our contact page..

Organisation

Styret

Accountants

 • Ordinary
  Stefan Gunnarsson
 • Substitute
  Sture Svensson

Nomination

 • Convenor
  Bjarne Karlsson
 • Member
  Ulf Strömbom
 • Member
  Johan Andrén

Members

Motion

Randonnée

Race

 • Tävlingsansvarig

MTB

Triathlon

Marknadsföring/information

Klubbkläder

Hisingen Runt & Västkusten Runt

Medlemsaktiviteter

 • Övrigt-

Klubblokalen

Göteborgsklassikern

Göteborgs Cykel Förbund

Utbildningar

 • Utbildningsansvarig
  Vakant

Webplatskarta

Hisingens Cykelklubb är en ideell organisation med organisationsnummer:857203-2814

[:]