[:sv]

Vår klubblokal

Vår klubblokal finns på Hisingen, Arvid Lindmansgatan 25, ca 100 meter bakom Toleredskolan och Toleredskyrkan på G:a Björlandavägen.

Härifrån utgår vi vid våra norrgående cykelrundor och Introrundor, vi brukar samlas i klubblokalen efter introrundorna för eftersnack och fika.

På Arvid Lindmansgatan får du parkera i 30 min! Bakom kyrkan, ca 200 meter från lokalen finns en gratis parkering för dig som kommer med bil. Parkeringen som ligger närmast gäller SMS betalning enligt skyltning!

Bokning av klubblokalen

Du som medlem kan låna klubblokalen för möte eler annan aktivitet i klubbens regi. Det går även att hyra lokalen till privata tillställningar efter överenskommelse med styrelsen och att lokalen inte är bokad.

Lokalen lämnas avstädad, som bord avtorkade, golv avstädade och våttorkade, eventuellt använt porslin och bestick diskat och soptunna tömd samt i övrigt allmänt gott skick. Går något sönder ska ersättning erläggas.

Klicka här för att boka klubblokalen. För access till klubblokalen kontakta nyckelansvarig

Låna cykel?

Om du inte har en racercykel men gärna vill prova på, så finns cyklar för utlåning till klubbens rundor från vår klubblokal. Dessa är avsedda för ca:150-185 cm långa cyklister och har kombi-trampor så det funkar med vanliga skor och/eller SPD-klossar. Bokning sker genom anmälan i avsedd event på Facebook. (först till kvarn).

Välkomna!

klubblokal
Vägbeskrivning


Kollektivtrafik

Närmaste hållplats är Toleredsgatan.

[:en]

Our clubhouse

Our clubhouse is located at Hisingen, Arvid Lindmansgatan 25, about 100 meters behind Toleredskolan and Tolered Church on G: a Björlandavägen.

From here we start our northern cycle rides and introduction events, we usually gather in the club building after the introduction for ”fika” and coffee.

At Arvid Lindmansgatan you can park for 30 minutes! Behind the church, about 200 meters from the premises is a free parking for those arriving by car. The closest parking is SMS payment according to signage!

Borrow a bike?

If you do not have a race bike but would like to try out, there are bikes for lending to club rounds from our clubhouse. These are intended for approximately: 150-185 cm long cyclists and have combo pedals so it works with regular shoes and / or SPD clips. Booking is via notification in the intended event on Facebook. (first come).

Welcome!

klubblokal
Vägbeskrivning


Public transport

The nearest stop is Toleredsgatan.

[:]