[:sv]

kontakta
Vi har försökt få upp så mycket information som möjligt på vår webbplats. Men om du saknar något eller har en allmän fråga eller fundering så kan du kontakta oss. Gäller det att bli medlem så hänvisar vi dig till vår bli medlems-sida. Du kan också kontakta någon direkt i vår organisation. Vill du få nyheter serverade till dig kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, Klicka här för att bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.

Kontakta Oss

Vill du veta mer om cykelklubben och vår verksamhet? Kontakta då någon av våra kontaktpersoner.

Du är välkommen att kontakta oss via mejl eller genom att besöka oss i klubblokalen. Vi har ingen fast personal, men kontakta gärna några av dessa personer om du vill veta mer om klubben och vår verksamhet.

I detta formulär kan du kontakta de olika ansvariga personerna inom klubben. Vi tar gärna emot frågor om allt som rör Hisingens Cykelklubb. Välj först vilken person som du vill kontakta. Vid allmänna frågor eller om du är osäker på vem du ska välja, välj ”övrigt”.

Vi försöker återkomma till dig så snart vi kan.

Ditt IP nummer lagras vid varje skickat meddelande. Missbruk eller olaglig användning polisanmäls.

Hisingens Cykelklubb kommer inte att lämna ut dina uppgifter eller sprida dem på något sätt.

Hisingens Cykelklubb

 

Arvid Lindmansgatan 25
41726 Göteborg
Sverige
kontakt@hisingensck.se
photo of Hisingens Cykelklubb
Hisingens Cykelklubb

Hisingens Cykelklubb

Arvid Lindmansgatan 25

Göteborg
,
Västra Götaland
,
41726

Sverige

cykelklubb, motionslopp, race, randonnee, motion, mtb, landsväg

[:en]

kontakta
We have tried to get as much information as possible on our website. But if you miss something or have a general question or foundation, please contact us. If you want to become a member, we will refer you to our become member page. You can also contact someone directly in our organisation. If you want to receive news served to you, you can subscribe to our newsletter, Click here to subscribe to our newsletter.

Contact Us

Want to know more about the bicycle club and our business? Contact any of our contacts.

You are welcome to contact us via email or by visiting us in the clubhouse. We do not have any permanent staff, but please contact any of these people if you want to know more about the club and our business.

In this form you can contact the various responsible persons within the club. We would like to receive questions about everything about the Hisingen Bicycle Club. First select the person you want to contact. For general questions or if you are not sure who to choose, select ”Övrigt”.

We try to return to you as soon as we can.

Your IP number is stored at each sent message. Abuse or illegal use will be reported to the police.

Hisingen’s Cykelklubb will not disclose your information or disseminate them in any way.

Hisingens Cykelklubb

 

Arvid Lindmansgatan 25
41726 Göteborg
Sverige
kontakt@hisingensck.se
photo of Hisingens Cykelklubb
Hisingens Cykelklubb 

Hisingens Cykelklubb

Arvid Lindmansgatan 25

Göteborg
,
Västra Götaland
,
41726

Sverige

cykelklubb, motionslopp, race, randonnee, motion, mtb, landsväg

[:]