[:sv]motion

Att cykla – det är det som Hisingens Cykelklubb går ut på. Och cyklar gör vi. Ibland långt, ibland brant, ibland snabbt – men alltid njutningsfullt. Vi prioriterar säkerheten när vi är ute och cyklar, vi har ett antal fartgrupper där vi kör i grupp som är mycket socialt. För att vi skall köra säkert på våra vägar tillsammans så är det mycket viktigt för alla att du har varit med på en av våra introrundor innan du börjar cykla med oss på våra rundor! På den här avdelningen kan du läsa om våra olika sorters träningsrundor.

 

Motion för alla cyklister

Introrundor

Ett antal gånger på hösten men framför allt på våren har vi introrundor för dig som är osäker på hur det går till att cykla i grupp. Där går vi i lugn och ro igenom grunderna så att du utan oro kan följa med på de vanliga rundorna nästa gång. Läs mer

Lånecyklar racer

Vi har lånecyklar som det går att boka och cykla med på våra motions och introrundor från klubblokalen om du är nyfiken på hur det är att cykla i grupp men ej ännu inte har skaffat en egen cykel. Bokningen görs i event på Facebook som avser rundan och principen som gäller är ”först till kvarn”.

Olika sorters träning ger omväxling

För att få en så mångsidig träning som möjligt har vi olika rundor som vi växlar mellan. Läs mer om våra träningsformer

18 års åldersgräns

Åldersgränsen på våra träningspass är 18 år, om du inte har någon målsman/ansvarig vuxen som cyklar med dig på hela rundan.

Motionsrundor 2019

Generellt kör vi tre landsvägsrundor i veckan, omväxlande intervallträning och tjötrundor på vardagskvällar och distans på söndagar och många övriga röda dagar (läs mer här). De flesta veckor ser ut såhär:

Tisdagar 18:00 start från Mölndal (Södra Porten/Ericsson, Gunnebogatan 68, Mölndal)
Torsdagar 18:00 start från Klubblokalen (Hisingens Cykelklubb, Arvid Lindmansgatan 25)
Söndagar (och ev. röda dagar) start 09:00/10:00 från växlande startplatser

Vilka rundor som körs och detaljer kommer upp på söndagar för nästföljande vecka här i kalendern och som event på Facebook i gruppen ”Hisingens CK Träning” Har du Facebook ser vi gärna att du går med i gruppen och anmäler dig i eventen när du vill delta så vi kan planera bättre.

Välkomna önskar
Motionsgruppen

HCK cykelpolicy!

Eftersom vi ofta vistas ute i trafiken har vi tagit fram ett antal enkla regler och tecken som gör att vi blir betydligt säkrare, och får det trevligare ute på vägarna. Läs om vår träningspolicy.

Inför Hisingen Runt eller Västkusten Runt

För dig som tänkt cykla Hisingen Runt eller Västkusten Runt men är osäker på hur det går till att cykla på landsvägen har vi speciella ”inför-rundor” som du är välkommen att delta i. Läs mer om Hisingen Runt & Västkusten Runt.

Alla skall med

Glidare eller fartfantom? På våra träningsrundor har vi fartgrupper som passar alla. Läs mer om våra fartgrupper

Inte medlem?

Eftersom vi är övertygade om att alla cyklister är trevliga är du välkommen att pröva på följa med och att cykla med oss 2-3 gånger – oavsett om du är medlem i klubben eller inte. Därefter ser vi att du blir medlem om du vill fortsätta delta i våra trevliga motionsrundor. bli medlem.

[:en]motionCycling – that’s what the Hisingens Cykelklubb is doing. And we do rides. Sometimes far, sometimes burned, sometimes fast – but always enjoyable. We prioritize safety when we ride a bike, we have a number of speed groups where we drive in a group that is very social. In order for us to drive safely on our roads together, it is very important for everyone that you have participated in one of our introductions before you start cycling with us on our rounds! In this section you can read about our different types of training rounds.

Exercise for all cyclists

Different types of exercise give variety

To get as versatile training as possible we have different rounds that we switch between. Read more about our training methods

Introduction

Temporarily cancelled due to COVID 19! A number of times in autumn, but especially in the spring we have introunders for you who are unsure of how to cycle in a group. There we go peace and quiet through the basics so that you can easily follow the usual rounds next time.

18 years age limit

The age limit of our training opportunities is 18 years old, if you do not have a  responsible adult who cycles with you on the whole round.

Three speed groups so everyone can keep up with

Njutare eller fartfantom? På våra träningsrundor har vi fartgrupper som passar alla. Läs mer om våra fartgrupper

Loan bikes

We have loan bikes that you can book and ride on our motion and intro from the clubhouse if you are curious about cycling in groups but have not yet bought your own bike. The reservation is made on Facebook on the round and the principle applies is ”first come first served”.

HCK Cycle policy!

Since we often stay out in traffic, we have developed a number of simple rules and signs that make us much safer and make it more fun on the roads. Read about our training policy.

 

Not a member?

Since we are convinced that all cyclists are nice, please feel free to ride with us 2-3 times – whether you are a member of the club or not. Then we see you become a member if you want to continue participating in our nice round of events.

[:]