[:sv]

Prova en racercykel (landsvägscykel)

Är du nyfiken på hur det är att cykla i gruppcykling men ej ännu inte har skaffat en egen cykel? Vill du uppleva Göteborg och framför allt Hisingen med dess natur på ett nytt och härligt sätt?
Om du inte har en racercykel men gärna vill prova på, ta chansen att testa en av våra lånecyklar. Att låna en cykel kostar inget så nu har du chansen att känna på en racercykel kostnadsfritt** innan du går till en cykelaffär och köper en ny cykel.

Lånecyklar

Vi har cyklar för utlåning främst till våra Introrundor från klubblokalen. Dessa är avsedda för ca:150-185 cm långa cyklister och har kombi-trampor så det funkar med vanliga skor och/eller SPD-klossar*. Bokning sker genom anmälan i avsedd tråd på vår Facebooksida (först till kvarn).

Du som vill prova kom en kvart före starten på rundan så att vi kan ställa in höjden på sadel samt att du hinner bekanta dig med växlar och bromsar. De mindre cyklarna (3st) har Campagnolo som komponenter och de större (3st) har Shimano.

lånecyklar

Lånecyklarna

3st Wilier Triestina utrustade med Campagnolo Xenon komponenter (9-delat) avsedda för personer mellan 150-170cm
1st Columbus Pinta utrustad med Shimano 105 komponenter (10-delat) avsedda för personer mellan 170-185cm
1st Columbus Poggio utrustad med Shimano Tiagra komponenter (10-delat) avsedda för personer mellan 170-185cm
1st Boardman utrustad med Shimano 105 komponenter (10-delat) avsedda för personer mellan 170-185cm
Samtliga cyklar har aluminiumram, kolfibergaffel, bockstyre och handbroms (ej fotbroms).

* = samma ”klossar” som oftast finns på mountainbikecyklar och spinningscyklar.
** = Försäkring ingår ej i cykellånet.

Vi har ingen cykeluthyrning men det går bra att nyttja våra lånecyklar i samband med rundor som utgår från Klubblokalen.

[:en]

Try a race bike (road bike)

Are you curious about cycling in group cycling but have not yet bought your own bike? Do you want to experience Gothenburg and especially Hisingen with its nature in a new and beautiful way?
If you do not have a race bike but would like to try it out, take the chance to test one of our loan bikes. To borrow a bike costs nothing so now you have the chance to borrow a racing bike ** before going to a bicycle shop and buying a new bike.

Borrow bikes

We have bikes for lending primarily to our introductions from the clubhouse. These are intended for approximately: 150-185 cm long cyclists and have combo pedals so it works with regular shoes and / or SPD clips *. Booking is via notification in the intended thread on our Facebook page (first come first served).

You who want to try come 15 minutes before the start of the round so that we can adjust the height of the saddle and make you familiar with gear and brakes. The smaller bikes (3pcs) have Campagnolo as components and the larger (3pcs) have Shimano.

lånecyklar

Borrowing bikes

3 Wilier Triestina equipped with Campagnolo Xenon components (9-piece) designed for people between 150-170cm
1 Columbus Pinta equipped with Shimano 105 components (10-piece) designed for people between 170-185cm
1 Columbus Poggio equipped with Shimano Tiagra components (10-piece) designed for people between 170-185cm
1 Boardman equipped with Shimano 105 components (10-piece) designed for people between 170-185cm
All bikes have aluminum frame, carbon fork and handbrake (no foot brake).

* = same ”bricks” most commonly found on mountain bike and spinning bikes.
** = Insurance is not included in the cycle loan.

We do not have a bicycle rental, but it is possible to use our loan bikes in connection with rounds that starts at Klubblokalen.

[:]