[:sv]

Våra partners

Vill ditt företag bli förknippat med friskvård tillsammans med Sveriges trevligaste cykelklubb? Vill NI bli samarbetspartner eller sponsor och bland annat få er presentation och logotyp här och/eller på motionsloppen Hisingen Runt & Västkusten Runts sidor?

Maila eller ring då Ulf Strömbom – 0722 330 739

Företag Hisingens Cykelklubb samarbetar med

Aktivitus

partners aktivitusAktivitus kan genom olika tester individanpassa träning och göra den säker och garanterat effektiv. Träningsrådgivningen utgår från en nulägesanalys som bygger på våra tester. Men även målsättning, tid, styrkor/svagheter och möjligheter till träning vägs in.

Trek Bicycle Store

trek partnersGöteborgs trevligaste cykelaffär, med inriktning på racercyklar, mountainbikes & hybrider.

Vasaboden

vasabodenSedan 1982 har Vasaboden levererat idrottspriser och profilprodukter till nöjda kunder runt om i Sverige. Om du vill ha en graverad pokal, personliga presenter och hem & hushåll kontaktar du Vasaboden och får en snabb leverans.

[:en]

Our partners

Would your company be associated with wellness with Sweden’s nicest cycling club? Do you want to become a partner or sponsor and, among other things, have your presentation and logo here and / or on the motion slips Hisingen Runt & Västkusten Runts pages?
Contact us for more information.

The company Hisingen’s cycling club cooperates with

Aktivitus

partners aktivitusAktivitus can, through different tests, personalize exercise and make it safe and guaranteed effective. The training advice is based on a zero-position analysis based on our tests. But also goals, time, strengths / weaknesses and opportunities for training are weighed in.

Trek Bicycle Store

trek partnersGothenburg’s nicest bicycle shop, focusing on racing bikes, mountain bikes & hybrids.

[:]