[:sv]race

race tempo

HCK race – vår tävlingssektion

Som ett komplement till vår stora motions- och randonnée-verksamhet har vi hck race – vår tävlingsdel.
Verksamheten i hck race bygger på exakt samma grundsyn som resten av klubben, dvs att vi ska ha kul på cykeln tillsammans. Vinner nån av våra duktiga tjejer eller killar tävlingar på kuppen är det självklart ännu mer kul!

Tävlingsinriktad träning

Till skillnad från klubbens övriga träning som är inriktad på motions- och lågdistanscykling har vi även mer tävlingsanpassad träning för de som satsar på tävlandet. Denna träning är i första hand till för de HCK-cyklister som innehar tävlingslicens. Om du vill prova på att delta i en sådan träning, så hör av dig till våran ledning innan, så vi kan informera dig om vad som gäller vid träningstillfället.”

Tävla med oss

Självklart deltar vi i alla serietävlingar i landsväg som ingår i Göteborgsserien. Men våra medlemmar deltar också i andra tävlingar runt om i landet.

Är du intresserad av att köra med oss? Ta kontakt med vår racesektion, allt som krävs är intresse och licens. (mer info om licenser)

[:en]race

race tempo

HCK race – our competition section

As a complement to our major exercise and randonnée activities, we have hck race – our competition part.
The activities of the HK race are based on exactly the same basic view as the rest of the club, ie we will have fun on the bike together. If any of our good girls win or boys competitions on the coup it is of course even more fun!

Competition-oriented training

Unlike the club’s other training focused on exercise and low-speed cycling, we also have more competitive training for those who compete in the competition. This training is primarily for HCK cyclists holding a competition license. If you want to try to participate in such training, please contact our management before, so we can inform you of what is applicable at the time of training. ”

Compete with us

Of course we participate in all series competitions in the country road that are part of the Gothenburg series. But our members also participate in other competitions around the country.

Are you interested in riding with us? Contact our race section, all that is required is interest and license.

[:]