Organiserad men självständig långdistanscykling

Randonnée är inte tävlingscykling men för att bli godkänd och kunna få medalj (det finns medaljer att ta på alla distanser) måste du genomföra loppen under givna tidsramar. Tidsramarna är dock generösa och du behöver inte vara någon särskilt snabb cyklist för att klara målet – det behövs snarare uthållighet och envishet.

Brevetlopp är självständig men organiserad cykling utan ledare. Du behöver kunna klara dig själv då du kan behöva cykla ensam, ibland länge och under tuffa förhållanden. Men det är inget krav att cykla ensam – du får ha sällskap med andra cyklister som kör loppet. För att bli ”Super Randonneur” ska du under ett och samma år köra minst ett brevetlopp var på respektive 200, 300, 400 och 600 km.

Brevetlopp har en angiven min- och maxhastighet som du måste hålla dig mellan, till skillnad från vid audax där farten är förutbestämd och cyklingen sker i grupp, och där alla i gruppen måste hålla ihop.

Flèche är ett annat slags långdistanslopp, som genomförs i lag. Det går ut på att tillryggalägga så lång distans som möjligt under 24 timmar, dock minst 360 km. Flèche Nordique är ett sådant lopp som arrangeras i Sverige. Målet är beläget i Skövde och loppet går under pingsthelgen.

Lite historia

Behre randonnéeBegreppet ”randonnée” motsvaras på svenska närmast av ”långfärd”. En randonneur är således en ”långfärdare”. Genomgående för randonnéecykling är bristen på tävlingsinslag. Istället utmärker sig randonneurer med sin vänliga kamratskap, vilket också har blivit sportens kännemärke.

När du deltar i ett randonnéelopp är du en del av en gammal tradition som går tillbaka ända till cykelsportens barndom i Frankrike och Italien.

Välkommen att läsa mer om en lite annorlunda, men mycket trevlig form av cykling! Det finns i princip tre olika typer av randonnéecykling. Varje typ har sin charm och utmaning. Vi reder ut begreppen och förklarar:

brevet

audax

flèche