Varje BRM(brevet)lopp har 3 dokument för banbeskrivning,

Översiktskarta (Ö-karta). detaljkarta (D-karta) och stämpeltider (S-tider)

BRM 600 km NORR 1, Klicka här, Banbeskrivning för detaljstudier och utskrift
BRM 200 km SÖDER, Ö-karta, http://forum.hisingensck.se/pdf/2013brevet200kmsoder4ccwtrack.pdf
BRM 200 km SÖDER, D-karta
BRM 200 km SÖDER, S-tider

BRM 600 km SÖDER, Ö-karta

BRM 200 km NORR, Ö-karta
BRM 200 km NORR, D-karta
BRM 200 km NORR, S-tider

BRM 300 km SÖDER, Ö-karta
BRM 300 km SÖDER, D-karta
BRM 300 km SÖDER, S-tider

BRM 300 km NORR, Ö-karta
BRM 300 km NORR, D-karta
BRM 300 km NORR, S-tider

BRM 400 km SÖDER, Ö-karta
BRM 400 km SÖDER, D-karta
BRM 400 km SÖDER, S-tider

BRM 400 km NORR, Ö-karta
BRM 400 km NORR, D-karta
BRM 400 km NORR, S-tider

BRM 600 km SÖDER, Ö-karta
BRM 600 km SÖDER, D-karta
BRM 600 km SÖDER, S-tider

BRM 600 km NORR, Ö-karta
BRM 600 km NORR, D-karta
BRM 600 km NORR, S-tider

BRM 1000 km SÖDER, Ö-karta
BRM 1000 km SÖDER, D-karta
BRM 1000 km SÖDER, S-tider

BRM 1000 km NORR, Ö-karta
BRM 1000 km NORR, D-karta
BRM 1000 km NORR, S-tider

Översiktskarta: Västra +Östra delen