Ett brevetlopp i praktiken

Förberedelser

brevetlopp brevetkort

 1. Se dagarna innan loppet till att din cykel (framför allt däcken och bromsarna) är i gott skick samt att din utrustning (se nedan) är komplett och i gott skick.
 2. Studera färdvägen i förväg. Kartor och färdbeskrivning finns att ladda ner på hemsidan.
 3. Förbered dig genom att äta väl och sova ordentligt.
 4. Ta med jämna pengar.
 5. Var på plats i god tid innan start, helst en halvtimme före start. 

brevetkort

Samling

Ett brevetlopp har ingen ledare. Det är viktigt att du är på plats i god tid – gärna en halvtimme innan. Administratören skall hinna med att fylla i deltagarkort innan starten går.

Deltagarkortet

Det gula deltagarkortet fylls i av administratören. Du fyller på med ditt namn.
Kortet skall du ha med dig på brevetloppet. På ett antal förutbestämda platser skall du registrera din närvaro (inom ett visst tidsintervall) genom att be någon stämpla och signera kortet. Det finns inga avtalade platser, men de allra flesta bensinstationer, snabbmatsrestauranger och cafeterier har en stämpel.
Hittar du inte något ställe att stämpla ditt kort, kan du be en privatperson signera och även ange sitt telefonnummer.

Kort genomgång

Fem minuter innan start har man en kort genomgång av dagens lopp.

Regler

Fyra enkla regler

 • Använd hjälm
 • Följ trafikreglerna
 • Vid körning i mörker skall reflexväst/band användas
 • Deltagarkortet (Carte de Route) skall stämplas och signeras på angivna platser. Det finns en maximitid och en minimitid för varje stämpelkontroll.
Målgång

Vid målgång i klubblokalen lägger du det signerade kortet i brevlådan. Kör du ett brevetlopp med mål på Preem vid Järnbrottsmotet lämnar du in kortet i kassan.

Medalj

Har du genomfört ett godkänt brevetlopp får du en medalj vid lämpligt tilfälle.

Förslag till utrustning

Planera alltid för att du kan behöva klara dig runt hela rundan på egen hand.

 • Någon form av väska
 • Energikakor
 • Vatten/sportdryck
 • ev. Lampor och reflexväst
 • Multi-verktyg
 • Extra slangar och lagningssats
 • Däckavtagare
 • Pump
 • Stänkskärmar
 • Regnjacka
 • Pengar (till mat och dryck, samt för en eventuell hemtransport inkl. cykel)
 • Mobiltelefon
 • ev. Kamera
 • Bläckpenna (ifall du behöver påskrift av privatperson i deltagarkortet).