Nästa Flèche Nordique hålls 2018.

Flèche Nordique är ett dygnslångt långdistanslopp för lag. Målet är beläget i Skövde. Varje lag bestämmer själva var man startar och viken väg man skall köra. För att bli godkänd och få en medalj måste du köra minst 36 mil under loppets 24 h.

Förutsättningar
Distans

Minst 360 km skall tillryggaläggas på 24 timmar. Varje lag får själva bestämma startplats och bansträckning. En banbeskrivning skall sändas in till arrangören för godkännande. I banbeskrivningen skall anges kontrollplatser, avstånd och stämpeltider. Arrangören förbehåller sig rätten att lägga in hemliga kontroller under loppet.

Lag

Loppet (randonnée) är avsett för klubblag. Varje lag skall bestå av 3–5 cyklister. Mixade lag kan bildas av herrar och/eller damer från en eller flera klubbar. Varje klubb får anmäla flera lag.

Deltagare

Alla som är minst 18 år dagen då starten går får deltaga. Loppet är ej tillåtet för tävlingscyklister, veteraner är undantagna.

Avgift

I startavgiften ingår medalj, smörgåsar och dusch vid målgången på Billingehus samt mat och kaffe vid samlingen efteråt.

Priser

Alla som blir godkända får en medalj. Lagpriser till de lag som kört längsta distansen: Dam, Mix och Herr.

Starttid

Pingst 2018 – mer info kommer när det närmar sig

Startplats

Enligt egen färdbeskrivning

Måltid

Söndag kl 10, dvs vid målgång

Målplats

Hotell Billingehus, Skövde.

Obligatorisk utrustning
 • Belysning måste användas vid körning i mörker och dåligt väder.
 • Röda ljusdioder med fast sken får användas som bakljus.
 • Reflexväst eller reflexkoppel måste användas vid mörkerkörning.
 • Alla deltagare måste använda godkänd cykelhjälm.
Regler för val av bansträckning
 • Beräkna passertiderna med hänsyn till planerad hastighet och raster.
 • Inga planerade stopp får vara längre än 2 timmar
 • En vägsträcka får bara passeras en gång i varje riktning.
 • Angivna passertider måste respekteras.
 • Näst sista kontrollen skall ligga på ett avstånd av minst 25 km från mål och stämpling får utföras tidigast 08.00.
 • Målgång och sista kontroll vid Billingehus där slutstämplingen sker.
 • Eventuell följebil får endast möta upp vid stämpelplatserna