Om Randonnée
En randonneur bara kör och kör
distansen inget som berör

En randonneur når sitt slutmål
med måltider och delmål