140602 Styrelsemöte

     2014-06-02
     18:00
     Klubblokalen

Styrelsemöte

Hisingens Cykelklubbs styrelse har styrelsemöten flera gånger om året.

Om du har input till styrelsen kan du kontakta styrelsen.