150408 Styrelsemöte

 2015-04-08

 18:00

 Klubblokalen

 Anteckningar

Hisingens Cykelklubbs styrelse har styrelsemöten flera gånger om året.

Om du har input till styrelsen kan du kontakta styrelsen.