160120 Klädprovning

Klädprovning av klubbkläder

Välkommen till klubblokalen och testa kläder, snacka kläder, umgås och ta en kopp kaffe.

Även styrelsen kommer vara representerad om du vill ställa en fråga eller två.

jersey_ny