Årsmöte 2015

Platsklubba
Pedagogen Park, Frölundagatan 118, Mölndal

Datum och tid
onsdagen den 18 februari 2015, kl 18.00 – 21.00

Motioner
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet via:
e-post (kontakt@hisingensck.se) eller brev till:
Hisingens CK, Arvid Lindmansgatan 25, 417 26 Göteborg
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget

Medlemsavgift
Vill du delta på årsmötet skall du betalat in medlemsavgiften innan mötet. Inbetalningen måste finnas på klubbens konto senast den 31 januari 2015.

Klubben kommer att bjuda på smörgåstårta, men för att vi skall kunna uppskatta hur mycket som vi behöver baka behöver man anmäla sig i denna forumtråd.