Viktiga saker att tänka på inför ett brevetlopp:

1. Meddela oss i förväg att du tänker delta – vi som anordnar loppet behöver ta med varsitt så kallat brevetkort/stämpelkort* till deltagarna.

2. Var på startplatsen i god tid – gärna en halvtimme innan – för att vi skall hinna med att fylla i brevetkorten innan starten går.

3. Se dagarna innan loppet till att din cykel (framför allt däcken och bromsarna) är i gott skick samt att din utrustning är komplett.

4. Studera färdvägen i förväg. Kartor/GPS-fil och färdbeskrivning finns att ladda ner på forumet.

5. Förbered dig genom att äta väl och sova ordentligt!

*Vid ett brevetlopp skall du (liksom vid orientering) ”stämpla” vid kontroller, och till detta har du ett gult stämpelkort (carte de route) som du får vid starten. Kortet stämplas eller signeras på förbestämda orter (på t.ex. affärer eller caféer) längs rutten. För att kontrollera att deltagarna håller sig inom den förutbestämda min- och maxfarten finns det ett “tidsfönster” för varje stämpelort angivet på kortet.