Filmvisning på Tuve Torg

Den franska filmen Cykla med Molière (Alceste à Bicyclette) visas 11/9 på Tuve Torg.
En dramakomedi som torget valt att visa gratis på utomhusbio oavsett väderlek.

cykelfilm

För mer information www.tuvetorg.se