Flunsåsstråkets Dag 2014

Dagen finns till för att förena människorna som bor nära Flunsåsstråket. Under Flunsåsstråkets dag har dem som är intresserade möjlighet att vara med och påverka hur deras stadsdel formas. SCH vill tillsammans med boende på centrala Hisingen vara med och påverka stadsplaneringen i stadsdelen. SCH vill med dagen visa på hur viktigt det är att bevara grönområden så som Flunsåsstråket. Stråket är ett perfekt ställe att mötas på. Stråket är en plats med stora möjligheter för rekreation. Detta vill SCH visa upp genom Flunsåsstråkets dag.

Flunsåsstråkets dag – 6:e september 2014 har som mål att bli den bästa hittills.
Självklart är Hisingens Cykelklubb representerad och informerar om klubben.

flunsåsstråket.se

flunsans_dag_2014