[:sv]Hisingen Runt, Västkusten Runt och Hälsorundan flyttas till 2021.[:en]Hisingen Runt, Västkusten Runt and Hälsorundan will be postponed to 2021.[:]

[:sv]Hisingen Runt, Västkusten Runt och Hälsorundan flyttas till 2021.
Med anledning av dagens situation med Corona covid-19 pandemin och de begränsningar som myndigheterna har infört när det gäller större sammankomster har Hisingens CK beslutat att flytta årets upplaga av Hisingen Runt, Västkusten Runt och Hälsorundan till 2021.
Beslutet innebär att du som betalt startavgiften kommer att få en startplats till motsvarande lopp 2021, vill du köra loppet nästa år behöver du inte gör något. Mer information kommer att skickat till dig senare under våren.

Väljer du att avboka din startplats så kommer vi att återbetala 50% av betald startavgift. Alla som anmält sig och betalat startavgift kommer att få ett mail med online casinos instruktioner för avbokning och återbetalning.

Den del av avgiften som vi inte betalar tillbaka kommer att användas till att betala de kostnader som klubben redan har haft för loppet 2020 och allt eventuellt överskott kommer vi att skänka till Stadsmissionen i Göteborg.

Att värna om hälsan har varit vägledande vid vårt beslut. Utöver kraven från myndigheterna och SCF, vill vi på detta sätt bidra till att minska risken för spridning av viruset och det förväntade trycket på vårt sjukvårdssystem där även själva cykling är förenat med vissa risker. Vi hoppas ni har förståelse för vårt beslut samt att vi ses under loppen 2021
Styrelsen för Hisingens CK[:en]Due to the current situation with the Corona covid-19 pandemic and the restrictions imposed by the authorities regarding larger gatherings, Hisingens CK has decided to move this year’s edition of Hisingen Runt, the Västkusten Runt and Hälsorundan to 2021.
The decision means that you who have paid the starting fee will get a starting place for the corresponding race in 2021, if you want to run the race next year you do not need to do anything. More information will be sent to you later this spring.

If you choose to cancel your starting place we will refund 50% of the paid entry fee. Everyone who signed up and paid the startup fee will receive an email with instructions for cancellation and refund.

The part of the fee that we do not repay will be used to pay the costs that the club has already incurred for the race 2020 and any possible surplus we will donate to the City Mission in Gothenburg.

Protecting health has been guiding our decision. In addition to the requirements from the authorities and SCF, we want to help reduce the risk of spreading the virus and the expected pressure on our health care system, where cycling itself is also associated with certain risks. We hope you have an understanding of our decision and that we will see you in the race 2021.

The Board of Hisingens CK[:]