Infomöte MTB-sektion

Gillar du lera och cyklar med stötdämpning?
Är du intresserad av att vara med i startgroparna för en MTB-sektion?

Vi söker personer som vill hålla lite i trådarna och vara med och starta upp samt utveckla en MTB-sektion.

För att undersöka intresset kallar vi därför till ett uppstartsmöte i klubblokalen nu på Onsdag 11/9 kl 18:00.

Vet du med dig någon som skulle passa in i arbetsgruppen för MTB-sektionen så bjud gärna med henne/honom.

Agenda:
Ansvarig(a) för arbetsgrupp/mtbgrupp
Ledare för MTB-rundor
Rekning banor/stigar
Nivåer och svårighetsgrader

För anmälan maila christer@ninjus.net