Kärnatempot

Kärnatempot Onsdag 10 september 2014, kl 18.00

gra-logo-footerHisingens CK bjuder härmed in till deltävling i Göteborgsserien 2014, i form av ett tempolopp
genom vacker bohuslänsk landsbygd i västra delarna av Kungälvs kommun. Loppet äger rum
på kvällen, onsdag 10 september, på en av de sista skälvande dagarna av sommarsäsongen.

Information om loppet och banan

Banan är 19.5 km lång för vuxenklasserna, 9 km lång för ungdomsklasserna och 1 km lång (på
cykelbana) för de yngsta. Banan är mestadels platt, med några få höjdmeter främst intill Kärna.
Se karta längre ner i inbjudan.

Start och mål är ca 300 m öster om Harestads kyrka på vägen mellan Kornhall och Kärna.
Vändpunkten för långa banan (19.5 km) är i T-korsningen strax söder om Lycke. Vändpunkten
för korta banan (9 km) är i rondellen i Kärna. De yngsta cyklar på en cykelbana intill vägen,
och startar en bit bort, med målgång i slutet av cykelbanan. Nybörjare har ingen tidtagning,
utan endast fullföljt lopp räknas.

Starterna sker antingen med 30 sekunders eller en minuts mellanrum, beroende på antalet
anmälda.

Starttiderna meddelas strax efter kl 18.00 på tävlingsdagen, på plats, i samband med
nummerlappsutdelning.
Om man missar sin starttid får man i mån av plats, och med starterns tillåtelse, starta direkt
mellan två andra starter, men tiden räknas från ordinarie starttid.

De yngsta startar först, ca 18.10. Därefter följer starter för övriga klasser, med ett kortare
uppehåll mellan starterna för 9 km och 19.5 km.

Anmälning och klasser

Vi erbjuder samtliga klasser, fördelade på tre olika distanser, enligt tabellen nedan.

1 km
• Nybörjare
• P 10-12
• F 10-12
9 km
• P 13-14
• F 13-14
• P 15-16
• F 15-16
19.5 km
• H30
• H40
• H50
• H55
• H60
• H65
• H70
• H75
• D30
• D40
• D50
• D60
• HSport
• DSport
• HJunior
• DJunior
• Senior
• DElit
• HElit

Vi har valt att inte ha någon startavgift. Det är därför riskfritt att föranmäla sig. Vi ser hellre att du föranmäler dig och uteblir, än att man efteranmäler sig i sista stund. Tveka därför inte!

Föranmälan är öppen till och med kl 22.00 på tisdag 9 september. Anmälan görs genom att
skicka namn, klass och klubbtillhörighet i ett mejl till: anmalanhck@gmail.com.

Efteranmälan kan göras på telefon (070 747 25 26) mellan 16.00 och 18.00 på tävlingsdagen.
Efteranmälan kan också göras på plats, mellan 17.00 och 18.00 på tävlingsdagen. Därefter
skapas startlistorna och inga fler anmälningar tillåts. Nummerlapparna lämnas ut från kl 18.00.

Tävlingslicens krävs för deltagande. Engångslicens kan lösas i samband med föranmälan på
plats och kostar 200 kr. Detta belopp får räknas av vid beställning av fullvärdig licens. Vi kan
bara hantera kontanter, och kan inte garantera att vi kan växla större sedlar, så ha med jämna
pengar.

Övrig information

Trafikförordningens regler gäller och ska följas. Funktionärers anvisningar ska också följas.

Hjälm, och cykel som uppfyller SCF:s regler krävs. Också MTB tillåts. För klassen Nybörjare
godkänns alla cyklar.

Ingen uppvärmning på banan! Det finns gott om vägar öster om start/mål att värma upp på.

Det finns en mindre parkeringsplats intill start och mål, och om den är full så brukar det finnas
enstaka lediga platser på pendelparkeringen vid färjan (Kornhall) ca 2 km från start/mål. Det
finns mindre vägar öster om startplatsen där det kan gå att parkera längs vägkanten, men det
sker på egen risk. Vägen mot Ulvesund ägs av en vägförening och är inte öppen för allmän
biltrafik – respektera detta! Och parkera INTE längs banan!

Ingen försäljning finns vid start/mål.

Inga omklädnings- eller duschmöjligheter finns vid start/mål, och inte heller toalett.

Nummerlapparna ska fästas snett till höger på ryggen, så att de syns från vägkanten.

Nummerlapparna får inte vikas eller skymmas.

Eftersom det blir mörkt redan runt 19.30, så rekommenderar vi att man har med belysning om
man ska cykla hem efter loppet. Vi räknar dock med att alla ska vara i mål före mörkrets
inbrott.

karta_tempo