Att träna inför Vätternrundan i en SUB-grupp är väldigt vanligt.
För att man skall bli ett team tränar man tillsammans och går igenom regler samt sätter mål.
Subträning får aldrig störa ordinarie motionsrundor och skall därför ha annan startplats/starttid och rutt.
Det finns regler och policys som gäller inom HCK i och utanför SUB-grupperna.

Regler för SUB-grupper
 • Sunt förnuft
 • Vi följer gällande trafikregler, t ex stannar vid rött ljus eller vid STOPP-skylt
 • Tänk på att du representerar Göteborgs trevligaste cykelklubb när du har klubbtröjan på dig
 • Äta/dricka/”byta kläder” längst bak i klungan
 • Godkänd cykelhjälm skall användas
 • Vid cykling i grupp får inte tempostyre eller sk. tempobåge vara monterade
 • Cykeln skall ha ett fungerande bromssystem
 • Inte snyta sig så det finns risk att andra får på sig
 • Lampor.(Fungerande fram och baklyse samt godkända reflexer måste användas från skymning till kl 03.00.)
 • Ringklocka måste man ha
 • Ändpluggar i styret
 • Kommunicera och visa tecken

Läs mer om vår träningspolicy för den generella policyn som gäller för alla även sub grupper.

Trafikverkets sida om cykelutrustning
subgrupp sub grupper