[:sv]

Klubblokalen Hisingen

Ungefär hälften av våra rundor inklusive introrundorna cyklas norrut. Då startar vi från vår klubblokalArvid Lindmansgatan 25 på Hisingen.

Södra Porten parkering Mölndal

Turer som startar från Södra Porten i Lackarebäck (Flöjelbergsgatan) cyklas söderöver. Gällande parkering Lackarebäck, Parkering sker närmast i P-huset nedanför då grusparkeringen är blockerad med stenblock.

Kvibergs kasern

Från Kviberg cyklas ett fåtal rundor som går mer innåt i landet.

Töpelsgatan

Backträning cyklas på Ramberget från klubblokalen och från Töpelsgatan till Brudaremossen. Ligger vid tennisklubben nära Skatås. (där Aktivitus låg förut)

Åbyfältet

Ny startplats som det än så länge bara finns en runda på. Men det kan komma fler…

Andra startplatser

Om vi skulle starta från någon annan plats än Klubblokalen eller Södra Porten kommer detta vara tydligt informerat på avsedd tråd/hemsidan. Se även våra kartor och rundor på vårt forum. Där kan du också skriva ut kartan och/eller ladda ner den till din GPS-enhet. Du har även möjligheten att se banprofilen för varje runda.

Start för andra träningsformer

MTB | Randonnee Brevet

[:en]

Clubhouse Hisingen

About half of our rounds including introduction rides north. Then we start from our club building on Arvid Lindmansgatan 25 at Hisingen.

Södra Porten parking Mölndal

Tours starting from Södra Porten in Lackarebäck (Flöjelbergsgatan) are cycled southwards. Valid parking Lackarebäck, Parking is closest to the P house below when the gravel parking is blocked with stone blocks.

Kvibergs kasern

From Kviberg bike a few rounds that go more inland in the country.

Töpelsgatan

Hill training is cycled on Ramberget from the club building and from Töpelsgatan to Brudaremossen. Located at the tennis club near Skatås. (where Aktivitus was before)

Åbyfältet

New starting point for which there is only one round on. But there may be more …

Other starting points

If we were to start from a location other than the Club Block or the Södra Gate, this will be clearly informed on the intended thread / website. See also our maps and rounds on our forum. There you can also print the map and / or download it to your GPS device. You also have the opportunity to see the track profile for each round.

 

[:]