[:sv]fartgrupperEftersom vi har alla typer av cyklister i klubben och ändå har ambitionen att alla skall kunna följa med på våra rundor så brukar vi cykla i olika fartgrupper. Vi håller ihop gruppen och lämnar aldrig en cykelkamrat.

Fartgrupper

Lugn (Latte)

Lugna gruppen är för dig som vill ta det lite mer lugnt och stilla eller inte cyklat i grupp tidigare (ca 20-25 km/h). Vi siktar mer in oss på att ha det trevligt på rundan, men samtidigt få en bra träning. Det händer att vi kör en aning kortare runda än övriga grupper.

Medel (Cappuccino)

Här håller vi normalt en snitthastighet på runt 25-28 km/h. Ambitionsmässigt så följer vi de riktlinjer som finns för rundan.

Snabb (Macchiato)

I den snabbare gruppen samlas våra vana cyklister som gärna cyklar snabbare. Hastigheten på rundorna brukar cykla i cirka 29 km/h och deltagarna är vana att cykla i klunga.

Snabbare (Espresso)

Är du van cyklist som gärna cyklar lite snabbare så kör röda gruppen 30+

Vilka fartgrupper finns?

Vilka fartgrupper som finns på respektive runda bestäms dels av rundans karaktär, vilka cyklister som följer med och antalet ledare. Dock finns det alltid en lugn grupp.

Vilken grupp passar jag i?

Om du brukar cykla ensam och tycker att snitthastigheterna låter orealistiskt höga så får du tänka på att det är betydligt enklare att cykla i grupp än att cykla ensam. När du cyklar i grupp sparar man upp till 60% av energin jämfört med om du cyklar själv.

Är du nybörjare är det lugna gruppen som du skall hänga med i de första rundorna. Känner du att du vill köra snabbare sedan är det bara att hänga med i nån av de andra grupperna. Du är givetvis också välkommen att följa med på nån av våra introduktionsrundor under året.

Oavsett fartgrupp är det ledarens ansvar att ingen blir frånåkt och upprätthåller klubbens ledarpolicy.[:en]

fartgrupperBecause we have all kinds of cyclists in the club and yet the ambition is that everyone will be able to keep track of our rounds, so we usually cycle in different speed groups. We’ll keep the group together and never leave a bicycle mate.

Speed ranges
23-group

The quiet group is for those who want to take a bit more quiet and quiet or not cycled in a group earlier (about 20-25 km / h). We aim more for us to have fun on the round, but at the same time get a good workout. It happens that we run a little shorter than other groups.

The leader of the calm group ensures that no one gets lost.

26-group

Here we usually keep an average speed of around 25-28 km / h. Ambitionally, we follow the guidelines for the round.

29-group

In the 29 group, our habits are cyclists who like to cycle faster. The speed of the rounds usually cycles at about 29 km / h and the participants are used to cycling in the cliff.

Which speed bands on each round are determined by the nature of the round and on which cyclists are included. However, there is always a quiet group.

Which group do I fit in?

If you usually ride a bike alone and think that the cut speeds are unrealistically high, keep in mind that cycling is much easier than cycling alone. When cycling in a group, you save up to 60% of the energy compared to cycling yourself.

If you are a beginner, it’s the quiet group that you will keep in the first rounds. If you feel you want to drive faster then just hang out in one of the other groups. You are of course also welcome to join any of our introductory rounds during the year.

[:]