Studie om motions- och tävlingscyklister

Just nu pågår en forskningsstudie om hur trafiksäkerheten för motions- och tävlingscyklister kan förbättras. Genom att fylla i en webbenkät kan du bidra till studien. Enkäten syftar till att få en bild av motions- och tävlingscyklisternas behov och förutsättningar. Målet är ökad och säkrare cykling – för alla cyklistgrupper.

Inom forskningsstudien tittar utredarna även på andra cyklistgrupper, t ex elcyklar, lådcyklar, snabba långpendlare, äldre cyklister osv. Utredarna vill undersöka hur behoven hos en växande och mer varierad skara cyklister bättre kan beaktas av trafik- och samhällsplanerarna. Resultatet kommer att spridas till Trafikverket och andra intressenter.

Svenska Cykelförbundet (SCF) är informerade om studien och ställer sig bakom den. Initiativtagare till studien är Trivector Traffic AB genom Hanna Wennberg, tidigare styrelseaktiv i FK Trampen. Studien finansieras av Trafikverkets Skyltfonden.

Tänk på att frågorna i enkäten endast avser cykling utomhus på allmänna vägar – inte i skogen, på motionsslingor, bana eller liknande. Frågorna avser endast cykling i Sverige.

RTEmagicC_Trivector_C_rgb.jpgKlicka här för att komma till enkäten

QR-kod:
Triveco

Enkäten stängs den 3 juli 2014.
Frågor om undersökningen kan ställas till hanna.wennberg@trivector.se. Dina svar kommer givetvis att behandlas konfidentiellt.

Tack på förhand för din medverkan!

Hanna Wennberg
Trivector Traffic AB

Se också:
Trivector undersöker cykelpendlarnas situation
Cykelsatsningar ger resultat

Via Svenska Cykelförbundet