Styrelsemöte 130930

     2013-09-30
     18:00
     Klubblokalen
     Anteckningar
    stopp avmarkering –>
Styrelsemöte 130930

Hisingens Cykelklubbs styrelse har styrelsemöten flera gånger om året.

Om du har input till styrelsen kan du kontakta styrelsen.