Styrelsemöte

     2014-04-07
     18:00
     Klubblokalen
     Anteckningar
Styrelsemöte

Hisingens Cykelklubbs styrelse har styrelsemöten flera gånger om året.

Om du har input till styrelsen kan du kontakta styrelsen.