Denna sida uppdateras med info för 2021 löpande (04/06/2021 idag). Senaste informationen får ni genom att följa länken till forumet. På grund av pandemin, kan det händer att lopp blir inställda.

Anmälan till HCK:s brevetlopp görs här. Loppen startar i regel från en av två startplatser (se längre ned på denna sida). Vilken startplats som gäller, samt bansträckning, starttid m.m. står i tabellen nedan.

OBS: Obligatorisk föranmälan år 2021

Här finns en länka med föranmälda

OBS: Av tekniska skäl kan inte den här webbsidan hållas uppdaterad. För dagsaktuell information se: HCK:s forum.

 


Brevetlopp 2021 (efter 1 juni)
200S 05 juni kl. 08.00 Anmälan S forum
300S 12 juni kl. 08.00 Anmälan S forum
400S 10 juli kl. 07.00 Anmälan S forum
600N 17 juli kl. 06.00 Anmälan N forum
300S 24 juli kl. 08.00 Anmälan S forum
400N 30 juli kl. 08.00 Anmälan N forum
600S 14 augusti kl. 05.00 Anmälan S forum
300N 28 aug kl. 08.00 Anmälan N forum
200S 11 sep kl. 08.00 Anmälan S forum