Ledarpolicy för motionsledare i Hisingens Cykelklubb

En ledare i Hisingens cykelklubb:

  • Fullgör sitt uppdrag av eget intresse och på ideell grund samt följer föreningens träningspolicy
  • Skapar en stimulerande och god stämning för våra cyklister före, under och efter träning, rundor och tävling
  • Är föredöme för övriga cyklister och skapar ett förhållningssätt som leder till en positiv och öppen kommunikation
  • Deltar i av föreningens anordnad utbildningar
  • Strävar efter att ha ett gott samarbete med andra ledare och aktiva i föreningen
Godkänd av föreningens styrelse 5 februari 2013

Se även:
Vår träningspolicy
Klubbens alkoholpolicy