De olika tävlingsklasserna

Inom svensk landsvägscykling finns ett antal olika klasser som man grovt kan dela in i ungdom, junior, elit/senior och veteran.

christer klasser

Ungdomsklassen

I ungdomsklassen får cyklister som är 16 år eller yngre ställa upp i, indelningen görs sedan i flera åldersklasser t.ex. pojkar 11-12 år eller flickor 11-12 år. Normalt brukar ungdomsklassen delas in i åldersgrupperna 11-12, 13-14 och 15-16.

Juniorklassen

I juniorklassen får alla som är mellan 17-och 18 år ställa upp i, detta är samma för både damer och herrar.

Elitklassen

I denna klass får cyklister som är mellan 19-49 år och innehar Elitlicens starta. För damer gäller dock att även Masterlicensinnehavare får starta i elitklass, då det inte finns Seniorklass för damer.

Seniorklassen

Seniorklass finns endast för herrar. Cyklister med Elit- eller Masterlicens får starta i Seniorklass (det finns ingen separat Seniorlicens). Normalt är att herrar som är mellan 19-30 år och inte tillhör ett elitlag brukar ställa upp i seniorklassen. För damer finns ingen seniorklass vilket innebär att damer mellan 19-30 år kan tävla i antingen sport (se nedan) eller elitklass.

Veteranklasserna

I veteranklassen får alla som är 30 år eller äldre ställa upp i. Inom veteranklassen har man sedan flera åldersindelningar t.ex. H30 som innefattar alla herrar som är 30 år eller äldre och D40 som innefattar alla damer som är 40 år eller äldre.

Sport- och nybörjarklasserna

Utöver de klasser som beskrivs ovan finns det även sportklasser och nybörjarklasser. För att tävla i dessa klasser ska man inneha den billigare Baslicensen, eller lösa engångslicens på plats. Baslicensen kostar dock bara marginellt mer och gäller hela året, så denna är att föredra. Nybörjarklassen innefattar cyklister mellan 8-10 år och sportklassen innefattar alla som är 15 år eller äldre.

Klasser mästerskap

På mästerskap får man enbart köra den klass i vilken man har licens: Veteranklass för Masterlicensinnehavare och Elitklass för Elitlicensinnehavare. Senior- och Sportklass finns alltså inte på mästerskap.

Mer Information

SCF´s info om klasser.